Biogaz

Uniwersalna energia odnawialna

Biogaz ma wszechstronnie zastosowanie – może służyć jako źródło energii elektrycznej do lokalnego wytwarzania ciepła, czy też do dostarczania ciepła rurociągiem lub, po przetworzeniu, być wtłaczany do sieci gazowej. Wytwarzanie energii niezależne od warunków pogodowych stanowi przewidywalne źródło przychodów, ponieważ cena energii uzyskiwanej z biogazu nie podlega wahaniom. Jednocześnie biogazownia aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i tworzenia przyszłościowego zróżnicowania źródeł energii.

Główne zalety biogazu:

 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Wytwarzanie ciepła i chłodu
 • Przekształcanie w gaz ziemny
 • Najwyższy odzysk energii wśród wszystkich typów projektów biomasowych
 • Wykorzystanie całych roślin w przeciwieństwie do innych biopaliw
 • Możliwość przetwarzania różnorodnych surowców (np. odpadów organicznych)
 • Zdolność do pracy przy obciążeniu szczytowym
 • Zdolność do pracy przy obciążeniu podstawowym
 • Wytwarzanie energii elektrycznej bez względu na warunki pogodowe
 • Ewidentnie zmniejszony ślad węglowy netto
 • Możliwości rozwoju zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię
 • Pozostałości pofermentacyjne nadające się na nawóz wysokiej jakości

Jak działa biogazownia?

Podstawowa zasada działania biogazowni jest stosunkowo prosta. Jako materiał wsadowy mogą posłużyć odnawialne surowce rolnicze, odchody zwierzęce oraz odpady spożywcze i rolne.

W hermetycznych zbiornikach fermentacyjnych – tzw. komorach fermentacyjnych – stymulowany jest proces fermentacji, w wyniku którego przy udziale bakterii powstaje biogaz. Bakterie te są podobne do tych, które można znaleźć w przewodzie pokarmowym krowy. Głównymi produktami rozkładu beztlenowego są bogate w energię metan i dwutlenek węgla. Ponieważ oba te związki mają postać gazową, oddzielają się od substratu fermentacji i stanowią główne składniki biogazu. Dwutlenek węgla nie ulega utlenieniu, ale może być dostarczany wraz z bogatym w energię metanem do elektrociepłowni kogeneracyjnych i zasilać każdą lokalną sieć ciepłowniczą.

Nasz film animowany przedstawia cały proces produkcji biogazu oraz informacje na temat naszej sprawdzonej technologii.

youtube-preview
To display YouTube videos, it is necessary that you accept marketing cookies. Please see our privacy policy for more information. To the cookie settings