Biogaz w rolnictwie

Energia, nawóz i dodatkowe źródło dochodów

Firmy rolnicze mają możliwość wytwarzania wartościowej, zrównoważonej i odnawialnej energii z produktów ubocznych swojej działalności, takich jak obornik, biomasa i organiczne odpady rolnicze. Wytwarzanie biogazu stanowi dla użytkowników instalacji źródło przychodów, które można dokładnie obliczyć na kolejne lata – jest to czynnik, który może mieć decydujące znaczenie dla długoterminowych perspektyw przedsiębiorstwa rolnego.

 

Nie chcesz zwlekać i zrobić pierwszy krok ku realizacji swojego projektu?
Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie daje rolnikom biogaz:

Długoterminowe perspektywy dla gospodarstw rolnych

Wielu rolników wykorzystuje produkcję biogazu jako drugą podstawę ekonomiczną, zapewniając w ten sposób rozwój swoich gospodarstw w kolejnych pokoleniach.

Brak monokultur

Nasze biogazownie umożliwiają wykorzystanie wszystkich rodzajów surowców i odpadów rolnych. Pozwala to rolnikom na stosowanie zdrowego płodozmianu i uniknięcie monokultur. Nawet międzyplony, kiszonki z całych roślin i buraki energetyczne zapewniają najwyższe uzyski.

Wartość dodana dla regionu

Zdecentralizowana produkcja biogazu z wykorzystaniem niezależnych zasobów zwiększa wartość dodaną na obszarach wiejskich. Wykorzystanie zasobów odnawialnych skutecznie zmniejsza zależność od importu energii z zagranicy, dzięki czemu dochody pozostają w regionie.Coraz więcej wiosek bioenergetycznych pokazuje nam, jak można wykorzystać biogaz, aby w pełni wykorzystać lokalną synergię.

Cenne pozostałości pofermentacyjne bez zapachu

Przy prawidłowej eksploatacji biogazowni nie występują uciążliwe zapachy, ponieważ wytwarzany gaz nie może wydostać się z zamkniętego obiegu. W pełni sfermentowany produkt końcowy ma wyraźnie zredukowany zapach.Wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych stanowiących nawóz o wysokiej zawartości składników odżywczych umożliwia rolnikom rezygnację z zakupu drogich nawozów mineralnych.

Ponieważ każda firma jest inna, nasze systemy są dostosowywane do konkretnych wymagań. Niezależnie od wielkości zakładu sprawdzona w praktyce technologia EnviFarm zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Jest w pełni zautomatyzowana, elastyczna i najwyższej jakości.