EnviWaste

Przekształcanie odpadów w biogaz

Odpady i produkty uboczne powstają w każdej działalności produkcyjnej, np. w przedsiębiorstwach związanych z branżą spożywczą i gastronomiczną, w przemyśle paliwowym, kosmetycznym czy hodowli zwierząt. Jednak ilość odpadów organicznych wytwarzanych przez mieszkańców jest również znacząca – około pół tony rocznie na osobę.Nasza technologia biogazowa nie tylko ułatwia usuwanie resztek produktów, ale również umożliwia przekształcenie odpadów w użyteczną energię.

Korzyści dla producentów

 • Własna energia z kogeneracji: energia elektryczna, para i ciepło
  Biogaz może być wykorzystywany jako źródło energii elektrycznej lub do wytwarzania ciepła. Po przetworzeniu na biometan może być również wprowadzany do sieci gazowej. W przypadku wykorzystania przemysłowego ciepło powstające w procesie spalania w elektrociepłowni może być oddawane przedsiębiorstwu w postaci ciepła technologicznego. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw energochłonnych o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło. Pozwala to takim firmom na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

 • Bezzapachowe, naturalne pozostałości pofermentacyjne dla rolnictwa
  Przy prawidłowej eksploatacji biogazowni nie występują uciążliwe zapachy, ponieważ wytwarzany gaz nie może wydostać się z zamkniętego obiegu. W pełni sfermentowany produkt końcowy ma wyraźnie zredukowany zapach. Dostęp do pozostałości pofermentacyjnych stanowiących nawozy o wysokiej zawartości składników odżywczych sprawia, że rolnicy nie muszą kupować drogich i szkodliwych dla środowiska nawozów mineralnych.
   
 • Filtrowanie i oczyszczanie pozostałości pofermentacyjnych w celu przetworzenia wody
  Najnowocześniejsza technologia filtracji umożliwia dalsze przetwarzanie pozostałości pofermentacyjnych. W tym procesie uzyskuje się przetworzoną wodę użytkową, którą można wykorzystać w kolejnych procesach przemysłowych.
   
 • Poprawa bilansu CO2
  Dzięki wysokiemu uzyskowi energii w instalacjach EnviWaste zmniejsza się zapotrzebowanie na paliwa kopalne, co prowadzi do znacznej poprawy wskaźników CO2 w zakładach produkcyjnych. Zapewnia to istotną przewagę nad konkurencją, ponieważ coraz więcej konsumentów i firm przy zakupie produktów zwraca uwagę na zrównoważoną produkcję.

Jakie rodzaje odpadów nadają się do produkcji energii?

Wiele odpadów organicznych dobrze nadaje się do wykorzystania jako surowce do produkcji biogazu. W produkcji substratami o wysokiej wartości kalorycznej są często materiały odpadowe i produkty uboczne

 •  Ubojnie
 •  Przemysł spożywczy i przetwórstwa spożywczego
 •  Supermarkety, np. zepsute produkty spożywcze
 •  Browary (słód, zużyte ziarna)
 •  Restauracje
 •  Produkcja soków
 • Przemysł etanolowy (zacier)
 • Przemysł biopaliwowy, np. gliceryna
 •  Hodowla zwierząt
 •  Oczyszczalnie: Osady ściekowe
 •  Przemysł paszowy

 


Na następnej stronie znajdują się dalsze informacje o naszej technologii EnviWaste – od odpadów do energii .