Przetwarzanie odpadów na energię

Od planowania projektu do serwisu

...wszystkie etapy od jednego dostawcy. Wspieramy Cię niezależnie od tego, czy chodzi o projekt koncepcyjny, budowę, uruchomienie czy też serwisowanie instalacji EnviWaste. Dzięki naszej ofercie możesz korzystać z długoterminowo zabezpieczonych warunków prawnych, taryf gwarantowanych na energię elektryczną oraz zalet zliberalizowanych rynków energii. Inwestycja w przyszłość rynku energii odnawialnych opłaca się podwójnie: Zmniejsza wpływ na środowisko, a łańcuch wartości zostaje zoptymalizowany.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów procesu:

Odpady z sektora przemysłowego, gospodarczego i rolniczego

Wiele różnych odpadów organicznych dobrze nadaje się do wykorzystania jako surowce do produkcji biogazu. W połączeniu z odpowiednią technologią, jako wysokowartościowe substraty, odpady spożywcze i restauracyjne, odpady zielone, gliceryna, odpady poubojowe oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce mogą przynieść imponujące dochody. Pod tym względem przewaga odpadów nad innymi materiałami wsadowymi, które wydają się równie atrakcyjne z energetycznego punktu widzenia, polega na tym, że nie wymagają one żadnych obszarów uprawnych.

Rozpakowywanie i czyszczenie materiałów odpadowych

Nawet odpady opakowane mogą być wykorzystane do produkcji biogazu po automatycznym oddzieleniu ich od opakowania. Należy je również oczyścić, aby zapewnić ich nieszkodliwość (z punktu widzenia higieny) i brak patogenów. Instalacje do fermentacji odpadów podlegają surowym wymogom technicznym, ponieważ opakowania z tworzyw sztucznych itp. nie nadają się do recyklingu i muszą być usunięte przed rozpoczęciem procesu fermentacji.

Przetwarzanie wstępne i rozdrabnianie

Aby zapewnić jak najlepszą fermentację surowców, muszą one zostać jak najbardziej rozdrobnione. Nasze opatentowane urządzenie Kreis-Biogas-Dissolver umożliwia optymalne mieszanie i rozdrabnianie materiałów wsadowych na drobne cząstki, zwiększając w ten sposób produkcję biogazu. Inne urządzenia mieszające pozwalają na podawanie substratów o różnej konsystencji.

Produkcja biogazu w komorze fermentacyjnej

W ogrzewanym i hermetycznym zbiorniku fermentacyjnym biomasa ulega fermentacji połączonej z produkcją metanu, tzw. biogazu. Powstały produkt końcowy, tj. sfermentowana biomasa, może być stosowany zamiast drogich nawozów mineralnych jako naturalny nawóz o niskim poziomie zapachu w rolnictwie lub ogrodnictwie. W wyniku filtracji pozostałości pofermentacyjnych można również uzyskać wodę technologiczną.

Spalanie biogazu w elektrociepłowni

W wyniku spalania biogazu w elektrociepłowni (CHP) wytwarzana jest energia elektryczna, za którą można uzyskać wynagrodzenie. Powstałe ciepło może być zwrócone do danego przedsiębiorstwa lub przekazane do sieci ciepłowniczej. Kogeneracja może być regulowana pod względem wykorzystania. W związku z tym może ona odpowiadać różnym regulacjom dotyczącym wynagrodzeń i być uzupełniana przez inne koncepcje ogrzewania.

Produkcja energii elektrycznej, ciepła, biogazu ziemnego oraz paliwa

Biogaz może być wykorzystywany na wiele sposobów: Może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w domach prywatnych, a także do zasilania budynków użyteczności publicznej lub przedsiębiorstwa, które go produkuje. Ponadto po przetworzeniu na biometan biogaz może być kierowany do sieci gazowej. Może być również wykorzystywany jako paliwo służące np. do transportu samochodowego lub uruchamiania silników wewnętrznych.

Nasza technologia i doświadczenie – wspieranie inwestycji.

W naszej branży najwyższy stopień elastyczności zawsze był nieodzowny, ponieważ każdy odpad wymaga specjalnego traktowania, niemal żadne dwa zakłady przemysłowe nie funkcjonują w ten sam sposób, wszystkie gminy są inne, a każdy kraj ma swoje surowce i przepisy. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie możliwości współpracy, oferowanie najnowocześniejszych technologii na rynku oraz dostarczanie najlepiej przemyślanych koncepcji marketingowych w zakresie energii. Dzięki temu konsekwentnie zajmujemy czołową pozycję w światowym sektorze biogazu.

Jako jedna z nielicznych firm na rynku zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich etapów projektu, a tym samym jego pomyślny i bezproblemowy przebieg: