BIOMETAN

Uniwersalne rozwiązanie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

Uszlachetnianie biometanu otwiera przed branżą biogazową drzwi do obiecującego rynku przyszłości.
Dzięki możliwości podłączenia do publicznej sieci gazowej ten ekologiczny, wszechstronny produkt doskonale nadaje się do zdecentralizowanego zaopatrywania w energię, oferując długoterminową alternatywę dla kopalnego gazu ziemnego i przyspieszając transformację energetyczną.
Co więcej, biometan produkowany w zakładzie uszlachetniania gazu ma dokładnie takie same właściwości jak gaz ziemny, jest tak samo elastyczny w użyciu i łatwiejszy do magazynowania niż inne źródła energii.
W dodatku jest odnawialny.

 

Nie chcesz zwlekać i zrobić pierwszy krok ku realizacji swojego projektu?
Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Jak powstaje ten cenny biogaz ziemny?

W wyniku fermentacji beztlenowej materiałów organicznych powstaje gaz składający się z metanu i dwutlenku węgla. TW celu przekształcenia biogazu w biometan o jakości gazu ziemnego surowy gaz jest najpierw oczyszczany i sprężany. Stosowana przez nas technologia membranowa wykorzystuje różne rozmiary i szybkość przenikania dwóch rodzajów cząsteczek gazu: ponieważ cząsteczki dwutlenku węgla są mniejsze niż cząsteczki metanu, mogą one znacznie szybciej przenikać przez membranę. Dlatego metan pozostaje po stronie wysokiego ciśnienia, podczas gdy cząsteczki CO2 w biogazie przechodzą przez membranę. W rezultacie do uszlachetniania gazu nie potrzeba chemikaliów, wody ani innych zasobów.
 

Punktem wyjścia do produkcji biometanu nie musi być jednak biogaz. Po wstępnym oczyszczeniu do produkcji biometanu można również wykorzystać gaz pochodzący z wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków.
 

Wytworzony w ten sposób biometan jest uniwersalnym źródłem energii odnawialnej i może zastąpić kopalny gaz ziemny. Na kolejnych stronach znajdują się informacje o wielu zastosowaniach tego cennego i odnawialnego gazu ziemnego oraz roli, jaką może odegrać w przyjaznym dla środowiska systemie zaopatrzenia w energię.
 

Szukasz niezawodnego partnera z branży biometanu?Oferujemy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb od początku do końca łańcucha wartości – od początkowego etapu oczyszczania gazu surowego do efektywnego uszlachetniania gazu (wraz z obsługą posprzedażową) i późniejszego wprowadzania wyprodukowanego gazu na rynek. Dowiedz się więcej o naszej wysokowydajnej technologii EnviThan oraz naszych wewnętrznych studiach przypadków.

Główne zalety biometanu:

  • ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Biometan jest uniwersalnym paliwem, które może być również wykorzystywane w systemie zdecentralizowanym czy też przetwarzany na energię elektryczną i cieplną. Może być stosowany w gospodarstwach domowych, jako paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, czy w sektorze transportowym.

 

  • NIEZALEŻNOŚĆ

Biometan uwalnia nas od zależności zarówno od kopalnego gazu ziemnego, jak i jego importerów, ułatwiając w ten sposób długoterminowe przewidywalnie trendów cenowych na krajowym rynku energii.

 

  • WYSOKA AKCEPTACJA SPOŁECZNA

Biometan jest odnawialny. Oznacza to, że odbiorcy energii cieplnej odnoszą korzyści ze zmniejszenia emisji CO2 i potencjalnych oszczędności wynikających z bardziej efektywnego wykorzystania energii. Jako wysoce wydajne paliwo biometan jest również gwiazdą na rynku paliw i może przyczynić się do wielokrotnego zmniejszenia emisji.

 

  • DUŻY POTENCJAŁ RYNKOWY

Ponieważ dostępne są zarówno źródła gazu ziemnego, jak i infrastruktura sieci gazowej, do jego wdrożenia do sprzedaży nie potrzeba czasu czy inwestycji kapitałowych. Wręcz przeciwnie – wykorzystanie biometanu może odciążyć sieć energetyczną i przyczynić się do czasowego złagodzenia kosztownych prac modernizacyjnych.

 

  • REGIONALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI

Biometan sprzyja wzrostowi gospodarczemu zarówno w regionie zasilania, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji gazowej, jak i w regionie konsumpcji niezależnym od miejsca zasilania.

 

  • DODATKOWY FILAR TWOJEJ FIRMY

Nasze systemy uszlachetniania gazu są wyjątkowo wydajne i opłacalne, dlatego dla operatorów biogazowni mogą stanowić kolejne atrakcyjne źródło przychodów z produkcji biometanu.

youtube-preview
To display YouTube videos, it is necessary that you accept marketing cookies. Please see our privacy policy for more information. To the cookie settings