Biogaz

Uniwersalne źródło energii odnawialnej

Niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany jako źródło energii elektrycznej,i ciepła wytwarzanego lokalnie, ciepła przesyłanego na odległość rurociągiem lub do zasilania sieci gazowej po uzdatnieniu, biogaz jest uniwersalnym źródłem energii mającym wszechstronne zastosowania. Za sprawą możliwościć wytwarzania biogazu niezależne od warunków atmosferycznych, stanowi on interesujące źródło dochodów dla operatorów. Energia pochodząca z biogazu może być dodatkowym filarem ekonomicznym. Jednocześnie, biogazownia aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska i tworzenia miksu energetycznego zgodnego z przyszłościową perspektywą.

 

Nie chcesz tracić czasu i planujesz zrobić pierwszy krok w kierunku swojego projektu?
Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my skontaktujemy się  z Tobą osobiście!

Dlaczego biogaz?

Biogaz ma wszechstronne zastosowania i w wielu obszarach może być stosowany jako alternatywa dla kopalnych źródeł energii, a ponadto można go magazynować!

Biogaz może pełnić funkcję źródła energii elektrycznej, może być wtłaczany do sieci gazowej po uzdatnieniu do biometanu lub wykorzystywany do wytwarzania ciepła. W ten sposób na przykład przedsiębiorstwa z dużym zapotrzebowaniem na energię przeznaczoną do produkcji ciepła mogą obniżać koszty ogrzewania.


Dzięki naszej sprawdzonej technologii uzdatniania gazu EnviThan biogaz może być oczyszczany do biometanu, który po tej przemianie ma takie same właściwości jak gaz ziemny. Biometan może być wtłaczany do sieci gazowej i zastępować kopalny gaz ziemny. Może być więc wykorzystywany w przemyśle jako nośnik energii, a także w agregatach kogeneracyjnych i innych instalacjach do równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
 


Uzdatniony biometan może być przekształcany w dalszych etapach procesu na gaz CNG (compressed natural gas – sprężony biometan) lub LNG (liquified natural gas – skroplony biometan), a następnie wykorzystywany w sektorze pojazdów mechanicznych (CNG), użytkowych i ciężarowych (CNG i LNG) oraz w żegludze (LNG). W ten sposób biogaz/biometan może pomóc w dekarbonizacji sektora transportowego i przewozowego. 


W trakcie uzdatniania biogazu do biometanu powstaje wzbogacony gaz CO2. Ten CO2 na dalszym etapie przetwarzania może być przekształcany na ciekły CO2 nadający się do produkcji żywności. Z kolei ten gaz CO2 może również zastępować kopalny CO2 w wielu obszarach, np. w przemyśle napojowym, jako atmosfera ochronna do żywności, czy też jako suchy lód.


Dzięki zastosowaniu biogazu/biometanu oraz zastąpieniu kopalnych źródeł energii przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć ilość emitowanego przez nie gazu CO2. W ten sposób są one w stanie przestrzegać wytycznych prawnych dotyczących zmniejszania emisji CO2 i zyskują ważną przewagę wizerunkową, ponieważ coraz więcej konsumentów i firm na etapie zakupu produktów zwraca uwagę na zrównoważoną produkcję.


Biogaz można gromadzić przez pewien czas w biogazowni w dachach komór, a następnie wykorzystywać w okresach, w których elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne nie dostarczają energii elektrycznej. Biometan może być magazynowany w sieci gazowej, magazynie o niemal nieskończonej pojemności, a następnie wykorzystywany zgodnie z potrzebami, np. w sezonie zimowym, gdy w celu wytwarzania ciepła zużywa się dużo więcej gazu.


Jak działa biogazownia?

Podstawowa zasada działania biogazowni jest stosunkowo prosta. Surowce odnawialne pochodzące z rolnictwa, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno-spożywczego pełnią zadanie materiału wyjściowego.

W hermetycznie zamkniętych komorach fermentacyjnych – tak zwanych fermentorach – z udziałem bakterii następuje proces fermentacji. W tym procesie uczestniczą rozmaite rodzaje mikroorganizmów anaerobowych, których wzajemny stosunek ilościowy zależy od substancji wyjściowych, wartości pH, charakterystyki temperatury i fermentacji. Są to takie same bakterie, które można spotkać również w układzie trawiennym krów czy też innych zwierząt gospodarskich. Głównym produktem rozkładu beztlenowego jest bogaty w energię metan, który wykorzystujemy do produkcji energii, oraz dwutlenek węgla, który jako ekologiczny gaz CO2 może zastępować dwutlenek węgla wytwarzany z kopalin energetycznych. Ponieważ obydwa mają postać gazu, oddzielają się od przefermentowanego substratu i tworzą główne składniki biogazu. Biogaz składa się w 50–75% z metanu, w 50–25% z dwutlenku węgla oraz gazów śladowych, takich jak siarkowodór. Pozostałości pofermentacyjne będące produktem końcowym fermentacji mogą być wykorzystywane w rolnictwie jako nawóz sprzyjający rozwojowi nowych roślin uprawnych – w ten sposób powstaje obieg zamknięty.

Cały proces produkcji biogazu i liczne komponenty naszych sprawdzonych w praktyce instalacji przemysłowych szczegółowo przedstawiliśmy w naszym animowanym filmie.

 

Z czego można wytwarzać biogaz?

Surowcami nadającymi się do produkcji biogazu jest wiele różnych odpadów organicznych pochodzących z różnych sektorów, takich jak rolnictwo, produkcja żywności, czy też przemysł. Dostawcy możliwych surowców / materiały wyjściowe do biogazowni to np.

  • sektor rolnictwa zajmujący się uprawą roślin energetycznych, a także odchody zwierzęce pochodzące z hodowli bydła
  •  przemysł paszowy dostarczający odpady poprodukcyjne
  •  ubojnie dostarczające odpady poubojowe 
  •  przemysł przetwórstwa i produkcji żywności 
  •  supermarkety (np. przeterminowana żywność)
  •  browary wytwarzające młóto browarnicze i wywar gorzelniczy
  •  restauracje dostarczające odpady spożywcze 
  •  przemysł spirytusowy (wywar gorzelniczy)
  •  przemysł biopaliwowy (np. gliceryna)
  •  oczyszczalnie ścieków (osad ściekowy)

Jest to tylko kilka przykładów licznych możliwych materiałów wyjściowych do biogazowni.

Jeśli już biogaz, to EnviTec!

Każdy materiał wyjściowy/wszystkie odpady posiadają własną charakterystykę i często wymagają specjalnego przygotowania. Praktycznie żadna biogazownia w obecnych czasach nie stawia takich samych wymagań w zakresie podawania biomasy, fermentacji, magazynowania pozostałości pofermentacyjnych i wykorzystywania gazu. 

Każdy kraj ma własne surowce i wymagania prawne – maksymalna elastyczność od zawsze była nieodzownym warunkiem naszej działalności. Rozwiązanie na miarę potrzeb gospodarstw rolniczych lub dużych projektów przemysłowych? Oferujemy rozwiązanie sprawdzone w zastosowaniach w rozpiętości od 250 KW do 20 MW mocy elektrycznej lub do produkcji biometanu z wydajnością od 30 Nm³/h do 5000 Nm³/h.

Przy czym naszą ambicją jest oferowanie klientom najwyższej wydajności rozwiązań, najbardziej postępowej technologii na rynku oraz dostarczanie najbardziej inteligentnych koncepcji sprzedaży produkowanej przez nich energii. W tym zakresie do tej pory zawsze udawało nam się zdobywać pozycję lidera w branży biogazowej na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy jednym z nielicznych dostawców, który swoim klientom oferuje rozwiązania przeznaczone do wszystkich etapów procesu z jednego źródła – z myślą o pomyślnej realizacji projektu bez ryzyka utraty płynności w jego realizacji:

Mądre inwestycje i innowacyjne koncepcje – z pomyślnie zakończonymi projektami przemysłowymi na rynku międzynarodowym można zapoznać się w naszym dziale Referencje.