Użytkowanie własnych instalacji


Dlaczego użytkujemy własne biogazownie?

Ponieważ wiemy, jak to robić! Nasza rozległa wiedza specjalistyczna i solidna sytuacja finansowa oprócz produkcji i konserwacji instalacji biogazu i uzdatniania biogazu w ramach usług świadczonych na rzecz naszych klientów umożliwiają nam również użytkowanie we własnym zakresie produkowanych przez nas instalacji. I to z powodzeniem: na naszym rodzimym rynku w Niemczech w chwili obecnej do naszego własnego zakładu (EBB) zalicza się 81 instalacji z łączną mocą wynoszącą 70,6 MW. Poza terenem Niemiec użytkujemy w Europie kolejne osiem instalacji o mocy 8,7 MW. Jednak o powodzeniu naszych rozwiązań świadczy nie tylko moc, lecz również wskaźniki finansowe, ponieważ nasz zakład EBB od wielu lat nieustannie odnotowuje najwyższy udział obrotów w naszym przedsiębiorstwie. 

 

Jak użytkujemy nasze własne biogazownie?

Zwyczajnie w ramach relacji partnerskich, i to już od lat. Na naszym rodzimym rynku w Niemczech już od 2014 roku skupiamy się na zakupie biogazowni, które zostały oddane do użytku na warunkach określonych w niemieckiej ustawie o energii ze źródeł odnawialnych EEG 2004 i 2009, bądź biometanowni objętych ustawą EEG 2004, 2009 i 2012. Interesujące są dla nas ilości energii oddawanej do sieci przez instalacje do zamiany przetwarzania biogazu na energię elektryczną na poziomie co najmniej 500 kW i od 300 Nm³/h w przypadku biometanowni. Oczywiście ten program może obejmować również gospodarstwa rolne bądź pola uprawne. Eksploatacja instalacji odbywa się wówczas z reguły we współpracy z partnerami z branży rolniczej, sektora gospodarki energetycznej, przemysłu lub rynku paliwowego. Podstawą naszych relacji partnerskich jest tutaj zawsze zasada równości. Równocześnie wyróżnia je jasny podział zadań – każda strona koncentruje się na swoich mocnych stronach. Partner na miejscu udostępnia na przykład zakład, zajmuje się zaopatrzeniem w materiały wyjściowe i bieżącym prowadzeniem zakładu. W trakcie eksploatacji przeprowadzamy wszelkie niezbędne prace konserwacyjne, oferujemy usługi w kwestiach bioanalitycznych i technicznych oraz przejmujemy na siebie zadania związane z kierownictwem handlowym. 

 

Gdzie użytkujemy nasze własne biogazownie?

Przede wszystkim w Europie, chętnie również w USA, i oczywiście wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki ramowe, które sprzyjają nam i naszym partnerom. Obecnie skupiamy się na rynkach we Francji, Hiszpanii i Polsce, uwzględniając przy tym instalacje pracujące z naszymi własnymi urządzeniami; ponadto przykładamy wagę do tego, aby stworzone zostały warunki do eksploatacji instalacji w zakresie pozwoleń prawnych, np. w przypadku planowanej budowy na terenie przemysłowym. 
 

Jak cel przyświeca nam w związku z użytkowaniem naszych własnych instalacji? 

Cel ten jest wielopłaszczyznowy, ponieważ w tym segmencie łączymy wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i gazu we własnych biogazowniach w kraju i za granicą. Z udziałem łącznie 89 instalacji wytwarzamy imponującą moc na poziomie 79,3 MW. Naszą motywacją jest ustawa w sprawie efektywności energetycznej budynków – w skrócie GEG – która weszła w życie w 2020 roku, ale oczywiście również cele klimatyczne postulowane przez rząd, w szczególności w sektorze transportu. Dlatego w chwili obecnej koncentrujemy się w większym stopniu na produkcji biometanu. W tym zakresie za sprawą naszego własnego zakładu, EnviTec Bioenergie Güstrow GmbH, i skraplania biometanu do gazu bio-LNG (liquefied natural gas = skroplony biogaz) przyspieszamy transformację sektora transportu. Od chwili uruchomienia największej w Niemczech instalacji skraplania gazu bio-LNG spółka EnviTec teraz po raz pierwszy zajmuje pozycję niezależnego dostawcy paliwa neutralnego pod względem emisji CO2 przeznaczonego dla pojazdów użytkowych i ciężarowych.