Biometan - Wszechstronne źródło energii wśród źródeł odnawialnych

Dzięki uzdatnianiu do biometanu, w sektorze biogazu otwiera się przyszłościowy rynek. Poprzez możliwość wtłaczania do publicznej sieci gazu ziemnegogazowej, to ekologiczne i wszechstronne źródło energii doskonale nadaje się do decentralnego zaopatrywania w energię, dzięki czemu może zastępować kopalny gaz ziemny w perspektywie długofalowej, przyspieszając transformację energetyczną. Ponadto biometan produkowany w instalacji uzdatniania gazu posiada takie same właściwości jak gaz ziemny – wyróżnia go taka sama możliwość elastycznego wykorzystywania, lepiej nadaje się do magazynowania w porównaniu z innymi źródłami energii i jest odnawialny.

Bliższe informacje dotyczące możliwości zastosowań gazu bio-CNG i bio-LNG można znaleźć tutaj.

 

Nie chcesz tracić czasu i planujesz zrobić pierwszy krok w kierunku swojego projektu?
Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my skontaktujemy się z Tobą osobiście!


Jesteś zainteresowany zakupem biometanu?
Skorzystaj z tego formularza!
 

W trakcie fermentacji materii organicznej powstaje mieszanina gazów składająca się z metanu i dwutlenku węgla. Na drodze od biogazu do biometanu spełniającego standardy jakości gazu ziemnego, surowy gaz jest najpierw oczyszczany i sprężany. Następnie wykorzystywana przez nas technologia membranowa dokonuje selekcji cząsteczek gazu na podstawie ich wielkości i prędkości przenikania – ponieważ cząsteczki dwutlenku węgla są mniejsze niż cząsteczki metanu, mogą one znacznie szybciej przechodzić przez membranę. Po stronie wysokiego ciśnienia zatrzymywany jest metan, natomiast cząsteczki CO2 biogazu przekraczają barierę membranową. Uzdatnianie gazu z pomocą membran nie wymaga stosowania chemikaliów ani wody, czy też innych środków pomocniczych.

Ale nie tylko biogaz może stanowić wyjściową bazę do produkcji biometanu. Również surowy gaz wysypiskowy i gaz pochodzący z oczyszczalni ścieków po uprzednim uzdatnieniu poprzez oczyszczenie może być wykorzystywany w celu produkcji biometanu.

Wyprodukowany biometan jest wszechstronnym źródłem energii wśród źródeł odnawialnych i może być stosowany wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest również gaz ziemny! Na następnych podstronach można dowiedzieć się więcej na temat rozmaitych możliwości zastosowań cennego biogazu ziemnego i jego wkładu w ekologiczne zaopatrzenie w energię.

Szukasz mocnego partnera z sektora biometanu?

Od wstępnego oczyszczania surowego gazu, efektywnego uzdatniania gazu (wraz z obsługą posprzedażową) aż po końcowe wykorzystywanie gazu – oferujemy rozwiązania na miarę potrzeb wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości.

Nasze referencje

Zalety biometanu

 • CAŁOŚCIOWA KONCEPCJA
  Nasza koncepcja EnviThan oferuje rozwiązania na miarę potrzeb, obejmujące wszystkie etapy procesu – od oczyszczania surowego gazu, uzdatniania gazu do biometanu, wykorzystywania gazu na rozmaite sposoby (bio-LNG, bio-CNG, energia elektryczna, ciepło i skraplanie CO2) aż po kompleksową obsługę posprzedażową – wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości.
   
 • PROSTA, KOMPAKTOWA I MODUŁOWA BUDOWA
  Instalacje uzdatniania biogazu EnviThan są proste i solidne, a ponadto kompaktowe i nie zajmują dużo miejsca. Komponenty do sprężania, regulacji temperatury gazu, skraplania, filtracji i separacji gazu instalowane są w jednym kontenerze. Dzięki ich modułowej budowie i wstępnej kontroli u nas w zakładzie urządzenia są sprawnie i bez problemów montowane na miejscu. Ponadto można je dostosować do różnych wymagań jakościowych i przepustowości konkretnych sieci gazowych lub celów zastosowań. Ich zaletą są również bardzo niskie koszty konserwacji. Oprócz tego modułowa budowa instalacji EnviThan zapewnia rezerwy wydajności – w ten sposób możliwa jest późniejsza rozbudowa instalacji.
   
 • MOCNY PARTNER
  W technologii membranowej wyposażamy nasze instalacje uzdatniania w moduły SEPURAN® Green firmy Evonik Industries. Wysoce selektywne membrany z włókien bezrdzennych oczyszczają surowy biogaz wytwarzany w biogazowniach z ok. 50 do ponad 97 procent objętościowych w porównaniu z innymi technologiami, pozwalając uzyskać wyjątkowo czysty materiał. Dzięki owocnej współpracy EnviTec z Evonik firma EnviTec jest nie tylko jednym z największych odbiorców sprawdzonych w praktyce modułów Evonik, lecz również jedynym na całym świecie przedsiębiorstwem, które w ramach własnej instalacji uzdatniania gazu prowadzi prace badawcze i rozwojowe nad tą innowacyjną technologią membranową wspólnie z Evonik.
   
 • SZYBKA REGULACJA I KRÓTKI CZAS ROZRUCHU
  Instalacje uzdatniania gazu EnviThan wyposażane są w wiele czujników gwarantujących optymalną analizę i ocenę procesu. Wahania jakości, np. jakości surowego gazu lub wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych, są niezwłocznie lokalizowane i mogą być precyzyjnie wyrównywane. W ten sposób zapewniona jest stała jakość zasilania. Nasze instalacje uzdatniania gazu wyróżnia krótki czas rozruchu i dzięki możliwości dokładnej regulacji mogą być szybko adaptowane do zmieniających się strumieni przepływu. Takie rozwiązanie jest gwarancją łatwej i elastycznej eksploatacji instalacji EnviThan.
   
 • WYSOKA RENTOWNOŚĆ
  Za sprawą 3-stopniowego połączenia membran i konstrukcji instalacji zoptymalizowanej przez EnviTec uzyskuje się bardzo niski poziom dwukrotnego sprężania wynoszący mniej niż 30%. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie energii w porównaniu z innymi połączeniami i straty metanu są równocześnie minimalne.
  Niezwykle wysoki uzysk metanu wynoszący ponad 99% umożliwia maksymalne wykorzystanie energii materiałów wyjściowych. Ponadto technologia ta nie wymaga stosowania chemikaliów ani wody, czy też innych środków pomocniczych do uzdatniania gazu. Ciepło powstające w trakcie uzdatniania może być w dużej części odzyskiwane i wykorzystywane. To sprawia, że technologia EnviThan w porównaniu z innymi metodami jest niedroga i ekologiczna, ponieważ ten proces nie wiąże się z produkcją ścieków ani emisjami.
   
 • ROZMAITE MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE
  Popyt na gaz LNG pochodzący ze zrównoważonej produkcji rośnie. Gdy biometan produkowany z odpadów i skroplony zgodnie z dyrektywą RED II stosowany jest jako gaz bio-LNG w pojazdach ciężarowych, handel uprawnieniami do emisji otwiera nowe możliwości zarobkowe. Technologia membranowa już za sprawą samego procesu wytwarzania dostarcza wysoce czysty gaz CO2, który jako drugi produkt gazowy może być sprzedawany.
   
 • NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA – MADE IN GERMANY!
  Priorytetem firmy EnviTec Biogas jest jakość. Aby zagwarantować wysoki poziom, wszystkie instalacje EnviThan projektowane i produkowane są w naszych zakładach w Saerbeck w Nadrenii Północnej-Westfalii. Współpracujemy tylko ze starannie dobranymi dostawcami, którzy postrzegają jakość zgodnie z naszymi założeniami i utrzymujemy z nimi relacje biznesowe już od wielu lat.
   
 • DOŚWIADCZENIE ZEBRANE PRZEZ WIELE LAT
  Oprócz wysokiej efektywności i jakości technicznej uzdatniania gazu również międzynarodowe doświadczenie zebrane przez wiele lat w zakresie produkcji biogazowni jest powodem, dlaczego klienci na całym świecie ufają EnviTec. Niemcy, Anglia, Francja, Chiny, Estonia, Dania, USA – EnviThan podbija rynki uzdatniania gazu na całym świecie. Tutaj dowiesz się więcej na temat naszych międzynarodowych zrealizowanych projektów.
   
 • NIEZAWODNOŚĆ FINANSOWA
  Już od lipca 2007 r. spółka EnviTec Biogas notowana jest na frankfurckiej giełdzie papierów wartościowych. Mocne kapitałowe oparcie grupy EnviTec zapewnia inwestorom, klientom i partnerom stabilność finansową. Nasze wysokie aspiracje związane z niezawodnością mają odzwierciedlenie również w naszym modelu biznesowym – inwestycje we własne, samodzielnie użytkowane instalacje umożliwiają nam ciągłe udoskonalanie i nieustanną optymalizację naszych technologii, zapewniając naszym klientom wysoką niezawodność i efektywność eksploatacji.

Uzdatnianie biogazu Envithan

zaskakująco łatwe i elastyczne.

W celu przesyłania biogazu do sieci gazu ziemnego lub wykorzystywania biogazu jak paliwo wymagane jest uzdatnianie do jakości odpowiadającej standardom gazu ziemnego. Dlatego naszą odpowiedzią na wyzwania przyszłości jest EnviThan – nasze kompleksowe rozwiązanie na drodze od odpadów organicznych aż po dystrybutor paliwa!

 

Nie chcesz tracić czasu i planujesz zrobić pierwszy krok w kierunku swojego projektu?
Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my skontaktujemy się z Tobą osobiście!

kontakt

Biometan - wszechstronne źródeł energii

W aspekcie gospodarki narodowej i w aspekcie klimatycznym biometan jest obecnie najtańszym i najbardziej ekologicznym paliwem przyspieszającym realizację celów klimatycznych i transformację sektora transportu na terenie Niemiec i całej Europy. To wszechstronne źródło energii jest niemal neutralne pod względem emisji CO2 i może być magazynowane, dzięki czemu jest bez przerwy dostępne i dlatego cieszy się zainteresowaniem nie tylko w sektorze transportu!

Ponadto to źródło energii o tak uniwersalnym charakterze może być stosowane wszędzie tam, gdzie do tej pory wykorzystywany był kopalny gaz ziemny – do tych obszarów zaliczają się zastosowania w kogeneracji oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła zależnie od potrzeb, a także wykorzystanie nieenergetyczne w przemyśle chemicznym.

Biometan jest ważnym elementem transformacji energetycznej.

Postępowe paliwo

Zalety gazu bio-LNG (liquefied natural gas) i bio-CNG (compressed natural gas) jako paliwa neutralnego pod względem emisji COsą oczywiste – w samym tylko sektorze transportu dzięki zastosowaniu biometanu można zaoszczędzić CO2 w ilości na poziomie do 200 procent w porównaniu z paliwami kopalnymi.


Dlatego jako producent instalacji poprzez budowę pierwszej w całych Niemczech zintegrowanej instalacji bio-LNG otwieramy nową perspektywę przyszłości, która sprawi, że transport ciężarowy stanie się bardziej ekologiczny, a operatorzy biogazowni będą korzystać na tych zmianach. Ponieważ za sprawą zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w niemieckim miksie paliwowym postulowanego w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych RED II po raz pierwszy zrealizowana zostanie ambitna ekologiczna produkcja paliwa. W efekcie przedsiębiorstwa handlujące paliwami są zobowiązane do obniżenia własnej emisji GHG o 25% do 2030 roku w stosunku do 1990 roku.

 

Naszym klientom oferujemy możliwość kontynuacji rentownej eksploatacji ich istniejących biogazowni po zakończeniu dofinansowywania ich przez państwo, sprzedając ich biometan lub skraplając go do bio-LNG.

Ciepło

W celu zwiększenia udziału ciepła wytwarzanego ze źródeł odnawialnych do 14 procent w 2020 roku zastosowanie biometanu w równoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w chwil obecnej stanowi jedną z najbardziej zrównoważonych opcji technologicznych. W szczególności tam, gdzie nie istnieje możliwość stosowania technologii odnawialnych lub środków mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze względów konstrukcyjnych w wymaganym zakresie, wykorzystywanie biometanu wyłącznie w celu produkcji ciepła jest sensowną alternatywą.


Ciepło spalania biometanu może być przy tym wykorzystywane na różne sposoby. Typowymi punktami odbioru są budynki mieszkalne i gospodarcze operatora instalacji, domy mieszkalne zasilane z sieci ciepłowniczych oraz obiekty publiczne, ale również szklarnie lub zakłady usługowe i przemysłowe. W ten sposób biometan jest niedrogą i efektywną opcją odnawialną na rynku ciepłowniczym. 

Energia elektryczna

W celu niezawodnego zaopatrzenia w energię elektryczną, podaż energii elektrycznej i popyt na nią muszą być przez cały czas wyrównane. Dlatego wymagane jest udostępnianie niezbędnej w tym celu, gwarantowanej mocy (wytwórczej) w każdej chwili występowania obciążenia.


Wraz z spadkiem ilości energii elektrycznej pozyskiwanej z kopalnych nośników energii i energii jądrowej potrzebne są alternatywne rozwiązania służące do udostępniania tej mocy. W tym zakresie sprawdzają się elastyczne zasoby do wytwarzania energii elektrycznej, które szybko reagują na zmiany w wytwarzaniu tej energii z odnawialnych źródeł zmiennie dostarczających energię i są w stanie przejmować zadania zapewniające zaopatrzenie w energię elektryczną. Dzięki zastosowaniu biometanu udostępniane mogą być istotne usługi systemowe oparte na odnawialnych źródłach energii i w razie potrzeby zmniejszane może być zapotrzebowanie na zasoby energii ze źródeł kopalnych.

Odzysk CO2

Gaz CO2 będący ubocznym produktem uzdatniania gazu może być dalej wykorzystywany i np. skraplany. Wysoce czysty dwutlenek węgla powstający w technologii membranowej stanowi interesujące dodatkowe źródło dochodów operatorów i może być stosowany w rozmaitych gałęziach przemysłu (np. w przemyśle spożywczym, w szklarniach, w celu zwalczania pożaru i w instalacjach chłodniczych).

Wiele możliwości – jeden partner w rozwiązaniach: EnviTec!

Bez względu na wybór zrównoważonego rozwiązania, na który decydują się nasi klienci, oferujemy kompleksową wiedzę specjalistyczną w zakresie wytwarzania i oczyszczania surowego gazu, projektowania, produkcji instalacji uzdatniania gazu na miarę potrzeb oraz rozmaitych zastosowań biometanu. Poza tym naszym klientom oferujemy wsparcie posprzedażowe przez 24 godziny na dobę świadczone przez nasz własny zespół serwisowy dostępny na miejscu. W ten sposób jesteśmy nieustannie do dyspozycji i oferujemy wszystkie usługi z jednego źródła.