Profil zakładu: Flemløse

Lokalizacja: Flemløse, Dania

Data oddania do użytku: 2020 r.

Materiały wejściowe: obornik stały, obornik mokry, słoma, pozostałości organiczne, kiszonka z kukurydzy i trawy

Cechy szczególne:

  • 850 Nm3/h przylegająca instalacja do uszlachetniania biogazu
  • Biometan jest dostarczany bezpośrednio do lokalnej sieci energetycznej

Przegląd biogazowni Flemløse wraz z instalacją uszlachetniania gazu

Biogazownia i zakład uszlachetniania biogazu obsługiwane przez Flemløse Biogas ApS w Danii działają w oparciu o technologię Made in Germany. Ten zakład przemysłowy wraz z przyległą instalacją uszlachetniania biogazu EnviThan o wydajności 850 Nm³ jest sztandarowym przykładem wzorcowego duńskiego prawodawstwa klimatycznego: do 2030 r. kraj - który ma około 2,5 miliona hektarów gruntów rolnych - planuje zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 70 procent (punkt odniesienia: 1990 r.) i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Materiały wejściowe dla tego flagowego zakładu - obornik stały i mokry, słoma i pozostałości organiczne, kiszonka z kukurydzy i trawy - pochodzą z działalności rolniczej udziałowców zakładu, którzy również dążą do stopniowego zmniejszania udziału kiszonki z kukurydzy w przyszłości z obecnego poziomu 12 procent.    

Zakład, wyposażony w zbiornik na mokry obornik, systemy Kreis Dissolver i PreMix oraz komorę fermentacyjną o pojemności 6000 m³, dostarcza biogaz przetworzony przy użyciu technologii membranowej EnviThan bezpośrednio do lokalnej sieci gazowej jako ultraczysty biometan. Od 2020 r. technologia membranowa EnviThan firmy Evonik Industries napędza poprawę wydajności separacji z wcześniejszych 2 950 do obecnych 12 500. Było to możliwe dzięki opracowaniu wysokowydajnego polimeru. Większa wydajność separacji oznacza, że potrzebna jest mniejsza liczba membran, co z kolei prowadzi do większej wydajności modernizacji na pojemnik.

Biogas upgrading plant Flemløse

Dania jest jednym z pionierów klimatycznych w Europie, zapewniając dotacje inwestycyjne nie tylko dla samych biogazowni, ale także dla zakładów uszlachetniania gazu, z łańcuchami wartości utrzymywanymi w ramach społeczności. Wydajność uszlachetniania gazu waha się od 400 do 940 Nm³/h, a niektóre instalacje są nawet większe. Średnio instalacje są zasilane do 200 000 ton rocznie: rośliny energetyczne stanowią tylko 12,5% tej sumy, a reszta to mokry / stały obornik i inne odpady. Termofilne procesy beztlenowe w temperaturze 52°C powodują jednak wahania jakości surowego gazu. Instalacje EnviThan mogą jednak bezpośrednio zasilać sieć gazową bez konieczności dalszego dostosowywania wartości opałowej.